RetailCon 2022 - program

Registrace
10:00 - 10:45
I. sekce - Prezentace v Konferenčním sále
11:00 - 12:00
Úvodní slovo 11:00 - 11:05 Pavlína Trojovská
Prognóza finanční stability ČR, SR i Eurozóny 11:10 - 11:30 Petr Král
Legislativa mířící z Evropské unie 11:30 - 11:35 Sebastian Mach
Jak se daří shopping centrům mimo Prahu 11:35 - 11:45 Martin Novák
Legislativa týkající se nájemních smluv 11:45 - 11:50 Sebastian Mach
Shopping centra šetří, ale na služby pro zákazníky se nesmí zapomínat 11:50 - 11:55 Martin Kočica
Evidence změn v československém retailu 11:50 - 11:55 Pavlína Trojovská
Dating se zástupci center - Velký sál
12:15 - 13:15
Po dobu jedné hodiny stojí u označených stolů zástupci českých a slovenských shopping center i retail parků. Každý je dle mapy může najít a oslovit.
Oběd - Malý sál
13:15 - 14:15
Dating se zástupci značek - Velký sál
14:15 - 15:15
Po dobu jedné hodiny stojí u svých označených stolků zástupci maloobchodních značek a řetězců. Každý je může oslovit.
Diskuze - Velký sál
15:15 - 16:30